DOBÓR OSUSZACZA POWIETRZA

Możliwości zastosowania osuszaczy jest bardzo dużo, jednak aby osuszacz spełnił swoje zadanie należy prawidłowo dobrać jego wydajność. Proponujemy skorzystać z przygotowanego kalkulatora wydajności.

ZASTOSOWANIE

WYMAGANA WYDAJNOŚĆ OSUSZACZA POWIETRZA (l/24h)

PIWNICA

Objętość pomieszczenia podzielona przez 15 w standardowych warunkach

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

Objętość pomieszczenia podzielona przez 6 w standardowych warunkach

MAGAZYNY Z ŻYWNOŚCIĄ: SERY, OWOCE…

Objętość pomieszczenia podzielona przez 10 plus strata wody z żywności

BASEN LUB JACUZZI

Objętość pomieszczenia podzielona przez 10 plus 0,4 l wody na każdy m2 basenu na dzień

POMIESZCZENIA Z DUŻĄ LICZBĄ OSÓB

Objętość pomieszczenia podzielona przez 15 plus 4,4 l wody na osobę na dobę

POMIESZCZENIA Z DUŻYMI ZWIERZĘTAMI

Objętość pomieszczenia podzielona przez 15 plus 6 l wody na każde duże zwierzę na dobę

PRZYKŁADY DOBORU OSUSZACZY

PIWNICA

Objętość pomieszczenia V = 650 m3

Rekomendowana wydajność osuszacza: 650:15 = 41 l/24h

Możesz zastosować: DH 752 lub DH 44

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

Objętość pomieszczenia V = 150 m3

Rekomendowana wydajność osuszacza: 150:6 = 25 l/24h

Możesz zastosować: DH 722 lub DH 26

POMIESZCZENIE Z DUŻĄ LICZBĄ OSÓB

Objętość pomieszczenia V = 650 m3

Rekomendowana wydajność osuszacza: 650:15 = 41 l/24h

Możesz zastosować: DH 752 lub DH 44

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (RH)

Intensywny rozwój roztoczy. Pojawia się korozja, szczególnie w agresywnych warunkach atmosferycznych.
WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (RH) 45%
Materiały higroskopijne zaczynają wchłaniać wodę i pogarsza się ich jakość (drewno, papier, tekstylia, produkty spożywcze, itp.)
WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (RH) 50%
Papier zaczyna gęstnieć, ulega odkształceniom
WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (RH) 55%
Korozja postępuje bardzo szybko
WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (RH) 60%
Ludzie odczuwają dyskomfort przy wysokich temperaturach
WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (RH) 65%
Przy wysokich temperaturach bardzo trudno opanować pocenie się. Rozwijają się pleśnie i próchnica.
WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (RH) 70%