DOBÓR MOCY NAGRZEWNIC POWIETRZA

Niniejsza tabela pozwala dobrać nagrzewnicę do konkretnych potrzeb. Można dokonać wyboru na dwa sposoby: wybrać odpowiedni model nagrzewnicy na podstawie kolumny opisującej wymaganą moc urządzenia (kolumna kW), lub określając kubaturę pomieszczenia (kolumna m3) i rodzaj jego izolacji termicznej, wybrać następnie właściwy model nagrzewnicy.

Poniższe obliczenia dotyczą wzrostu temperatury o 30 stopni: w przypadku większego lub mniejszego wzrostu, wynik zmieni się proporcjonalnie. Na przykład: podniesienie temperatury o 10 stopni wymagać będzie jedynie 1/3 mocy podanej w tabeli.

OGRZEWANIE STRUMIENIEM CIEPŁEGO POWIETRZA

SUGEROWANA KUBATURA POMIESZCZENIA DO OGRZANIA

Nagrzewnice elektryczne
Nagrzewnice gazowe
Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin
Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin
Dobrze izolowane pomieszczenia
DOBRA
Średnio izolowane budynki
ŚREDNIA
Słabo izolowane pomieszczenia
SŁABA
Nieizolowane pomieszczenia
NIEIZOLOWANE

kW

m3

m3

m3

m3

2 kW

-

-

-

82

38

23

16

3,3 kW

-

-

-

135

63

38

27

5 kW

-

-

-

205

96

57

41

9 kW

-

-

-

369

172

103

74

10 kW

-

-

-

410

191

115

82

15 kW

-

-

-

614

287

172

123

16 kW

-

-

-

655

306

183

131

18 kW

-

-

-

737

344

206

147

22 kW

-

-

-

901

420

252

180

29 kW

-

-

1188

554

333

238

30 kW

-

-

-

1229

573

344

246

40 kW

-

-

-

2393

764

458

327

44 kW

-

-

-

1802

841

505

360

47 kW

-

-

-

1925

898

539

385

48 kW

-

-

1966

917

550

393

53 kW

-

-

-

2170

1013

608

434

65 kW

-

-

-

2662

1242

745

532

73 kW

-

-

-

2990

1395

837

598

75 kW

-

-

-

3071

1433

860

614

81 kW

-

-

-

3317

1548

929

663

90 kW

-

-

-

5160

1720

1032

737

103 kW

-

-

-

4218

1968

1181

844

111 kW

-

-

4546

2121

1273

909

134 kW

-

-

-

5488

2561

1537

1098

220 kW

-

-

-

9010

4204

2523

1802

DOBÓR MOCY PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI

OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ

SUGEROWANA POWIERZCHNIA OGRZEWANIA

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin
Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin
Dobrze izolowane pomieszczenia
Średnio izolowane budynki
Słabo izolowane pomieszczenia
Nieizolowane pomieszczenia

kW

m2

m2

m2

m2

1,5 kW

-

4

4

4

4

2,4 kW

-

6

6

6

6

3,3 kW

-

-

-

8

8

8

8

20 kW

-

16

16

16

16

43 kW

-

25

25

25

25

WZÓR NA OBLICZENIE WYMAGANEJ MOCY CIEPLNEJ

V x ΔT x K/860 = kW

V objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane m3

ΔT wymagany przyrost temperatury (ºC)

K współczynnik izolacji cieplnej (od 0,5 do 3,5)

1 kW = 860 kcal/h

1 kcal/h = 3,97 Btu/h

1 kW = 3412 Btu/h

1 Btu/h = 0,252 kcal/h

K=0,5

Dobrze izolowane pomieszczenia (domy i biura)

K=0,5

Średnio izolowane budynki (garaże)

K=0,5

Słabo izolowane pomieszczenia (stare domy i piwnice)

K=0,5

Nieizolowane pomieszczenia (budynki z drewna lub blachy metalowej, szklarnie)