TERMICZNE UTYLIZATORY ODPADÓW

Termiczne utylizatory odpadów służą do bezpiecznego, efektywnego i zgodnego z wymogami prawa utylizowania odpadów biologicznych, padłych zwierząt, odpadów poubojowych, a także przeterminowanych lekarstw i opakowań po produktach medycznych.

Aktywne filtry